Management: opvoeden zonder te trainen

6 maart 2020

Niet iedereen heeft zin en de tijd om te trainen met zijn hond. Het is een tijdrovende bezigheid en bovendien is het een vaardigheid die ook oefening vergt van het baasje. Het vraagt van jou dat je een goede timing hebt en een bepaalde vaardigheid ontwikkelt met trainingshulpmiddelen zoals een clicker. 

Gelukkig bestaat er een andere manier om het gedrag van je hond te beïnvloeden. Dit kan door bijvoorbeeld zaken in de omgeving aan te passen. 

Wat is management nu precies?

Veel oude opvoedingsmethoden zijn niet meer van deze tijd. Vaak willen we alles trainen. Hoewel iets verwijderen of toevoegen veel makkelijker is. Management begint al bij de aanschaf van jouw hond. Je kan je afvragen of je je voldoende ingelezen hebt in het ras, je voldoende tijd hebt en of je het kan betalen. Als je pup eindelijk bij jou in huis komt laat je geen schoenen of andere zaken rondslingeren, scherm je de elektriciteitskabels af en je kunt eventueel hekjes plaatsen zodat je hond altijd in een veilige ruimte verblijft. 

Het toepassen van management.

Een goede vorm van management waarbij prikkels en de omgeving waar de hond aan blootgesteld is bekeken wordt, is van cruciaal belang bij gedragstherapie en training. Het feit dat honden associatief leren en het feit dat jij als eigenaar invloed hebt op de omgeving, kun je tactisch inzetten wanneer je ongewenst gedrag probeert te voorkomen en gewenst gedrag wilt uitlokken.

Je kan management samenvatten als het inschatten, voorkomen en vermijden van situaties.

Management vertalen naar de praktijk.

Het is niet gemakkelijk voor onze honden om te leven in onze maatschappij. We nemen onze hond overal mee en verwachten dat hij gedrag vertoont dat wij bepalen. Tijdens de wandeling moet hij sociaal zijn naar soortgenoten en die ook ontmoeten. Aan de andere kant geven wij ook niet iedereen die wij tegenkomen op straat een hand. Je kan conflictsituaties managen door een boogje te lopen rond een andere hond. Honden doen dit namelijk van nature uit.

Daarenboven kunnen honden die aan de lijn lopen niet geheel hun lichaamstaal gebruiken, omdat de lijn maar al te vaak te strak staat. Bovendien wordt in deze situaties de lichaamstaal van onze hond niet of verkeerd gelezen. Als wij als hondeneigenaars de lichaamstaal van onze hond beter zouden leren begrijpen, zouden er een hoop problemen en voor ons ongewenst gedrag, vermeden kunnen worden. Het herkennen van de kalmerende en stress-signalen bij jouw hond zou al een belangrijke stap zijn.

Hoe kunnen we nu onze hond ander gedrag aanleren? Dit kunnen we doen door het zelfdenkend vermogen van onze hond te vergroten en ze een helpende hand aan te bieden in voor hen moeilijke situaties. Als we de lichaamstaal nog niet goed genoeg begrijpen, wordt er pas achteraf gehandeld. Timing is dus heel belangrijk.

In de praktijk laten we de hond vaak eerst in de fout gaan om hem daarna te corrigeren. Bij management gaan we ons verdiepen in de voorkomende rol. Wanneer we geleerd hebben om situaties goed te overzien en daarbij de reactie van onze hond kunnen inschatten, zullen we moeilijke situaties kunnen voorkomen. 

Verschil tussen management en training.

Management is situaties inschatten. Door middel van het inschatten van deze situaties komen we eventueel uit bij training, maar dat hoeft niet altijd. 

Alles valt of staat bij het herkennen van de lichaamstaal van je hond om zo een zelfstandig nadenkende hond te creëren. Zo wordt management een bewustwordingsproces naar begrip, communicatie, acceptatie en vertrouwen tussen baas en hond.