Een evenwichtige Berner Sennenhond

25 januari 2019

Als baasje ben jij verantwoordelijk dat jouw Berner Sennenhond een zo'n evenwichtig mogelijk leven leidt. Dit betekent dat wij instaan voor het creëren van rust en balans in het leven van de hond. Denk aan het verminderen van stress en het verbeteren van factoren die de hond uit balans kunnen halen. Door rust en balans te creëren kan men gedragsproblemen voorkomen en aanpakken.

Om een leven in balans te kunnen leiden, moet de hond de juiste lichaamsbeweging, aansluitende verdiepende uitdaging, consequente, rustige en positieve opvoeding aangeboden worden en daarnaast leven in een omgeving waar evenwicht gecreëerd wordt. Hoe doe je dit nu precies?

Het begint al voor en vlak na de geboorte

Als eerste begint een evenwichtig leven voor jouw hond bij de keuze van een rustige, sociale moederhond, die goed met prikkels kan omgaan en weinig stress ervaart. Als dit niet het geval is zoals bij broodfokteven enzovoort, heeft dit een negatieve invloed op de ontwikkeling van de pup. Al van in de baarmoeder hebben stresshormonen invloed op de hersenontwikkeling van de pup, wat onder meer bepaald in hoeverre een pup in zijn leven met stress en prikkels kan omgaan. Daarnaast heeft de hersenontwikkeling van de pup na de geboorte, direct te maken met de mate waarin een hond op latere leeftijd om kan gaan met stress en prikkels. Pups die voor hun 7de levensweek veel stress hebben gehad kunnen hierdoor een verminderde hersenontwikkeling hebben. Wanneer een pup wordt geboren zijn de hersenen namelijk nog niet compleet. Er zijn nog volop processen bezig die ervoor zorgen dat jouw hond later op de juiste manier alle prikkels kan verwerken. Stresshormonen hebben een negatieve invloed op deze processen. Een goede myelinisatie zorgt ervoor dat boodschappen snel en op de juiste manier worden doorgestuurd naar de hersenen. Factoren zoals overprikkeling en stress zorgen voor een tekort aan myeline. Met als gevolg dat de doorgifte van prikkels vertraagd wordt of dat de prikkels op een onjuiste manier worden doorgegeven. Hierdoor hebben pups met een slechte myelinisatie al een toegenomen kans op gedragsproblemen. Als een hond vroeg in zijn ontwikkeling veel stress ervaart, kan er een blijvende toegenomen toevloed van stresshormonen ontstaan. Het is dus van belang dat de fokker de pups in alle rust en goede omstandigheden laat opgroeien.

Het behouden van een kalme gemoedstoestand

Naast de keuze van een goede moederhond en fokker die de pups in alle rust en in goede omstandigheden laat opgroeien, is het behoud van een kalme gemoedstoestand nog één van die essentiële elementen die nodig zijn voor een evenwichtig leven.

Pups worden geboren met een rustige gemoedstoestand. Ze bekijken heel rustig de wereld om hen heen en verkennen de wereld op hun tempo. Het is de taak van het baasje om deze gemoedstoestand te behouden. Een hond met een kalme gemoedstoestand kan zelf rustig nadenken, maakt zelf de juiste keuzes en reageert minder explosief dan honden die verkeren in een onrustige gemoedstoestand. Het trainen in een zeer enthousiaste vorm met voer/speelgoed, het druk doen in huis en het continu lokken van de hond met snoep, verstoort de rustige gemoedstoestand van de hond. Dit heeft te maken met de aanmaak van adrenaline. Elke keer als de hond te wild wordt gemaakt met koekjes, speeltjes en enthousiasme wordt er adrenaline aangemaakt. Adrenaline werkt verslavend. De ene hond kan hier minder goed mee omgaan dan een andere hond. Indien er een adrenalineverslaving wordt opgebouwd zal de kalme gemoedstoestand verdwijnen. De hond is niet meer in staat om zich rustig te gedragen, de hond reageert explosiever op prikkels en heeft een toegenomen kans om ongewenst gedrag te vertonen. Het is dus aan ons om de hond zo rustig mogelijk te houden. Natuurlijk mag er een keer gespeeld worden, maar de juiste basis bestaat uit een rustige leefomgeving.

Indien de hond geen rustige gemoedstoestand meer heeft kan de hond met massagetechnieken terug worden gebracht naar een kalme gemoedstoestand. Daarnaast kan een aanpassing in de omgang met de hond en de juiste voeding bijdragen aan het creëren van een rustige gemoedstoestand.

Hoe kan je stress reduceren

Als we onze hond evenwichtig willen houden, is het onze taak om stress te reduceren wanneer dit nodig blijkt. Als wij teveel stress hebben voelen we ons gespannen, we voelen ons niet lekker. Daardoor zijn we snel geïrriteerd, gefrustreerd, boos, verdrietig of voelen ons wanhopig. Onze gezondheid gaat hierdoor achteruit, we krijgen lichamelijke klachten. Teveel en langdurige stress kan uiteindelijk leiden tot een burn-out en ziektes. Stress is altijd een factor wat in ons leven zal blijven. Een beetje stress is dan ook helemaal niet verkeerd. 

Honden ervaren ook stress. Een beetje stress geeft niet, want door te ontspannen en lekker te kauwen ontlaadt de hond zich van stress. Stresshormonen hebben 48 uur nodig om het lichaam op een natuurlijke manier te kunnen verlaten. Teveel stress zorgt dus voor een opstapeling, waardoor het opeens teveel kan zijn. Als er niets aan deze stress gedaan wordt kan het lontje van de hond steeds korter worden waardoor de hond sneller ongewenst gedrag kan gaan vertonen. De hond kan grommen, uitvallen, angstig worden, slopen of anders reageren.

Stress is een factor die je als baas kunt verminderen door je hond te leren omgaan met bepaalde prikkels, het gevoel bij het zien van de prikkel te veranderen of bepaalde stressfactoren te vermijden. Als je er erachter wilt komen welke factoren stress opleveren voor jouw hond, kan je kijken naar de stresssignalen die je hond vertoont.

Maak wandelingen in een veilig gebied

Om jouw hond zo evenwichtig mogelijk te houden is het hierom dus ook belangrijk dat je goed naar je hond kijkt of hij zich prettig voelt tijdens de wandeling. Als wij namelijk volgens onze behoeften met de hond willen wandelen, met een door ons gekozen route, doorbreken we soms de veilige omgeving van de hond.

Honden met gedragsproblemen, pups of honden die net verhuisd zijn kunnen soms niet altijd even goed omgaan met deze onveiligheid. Kijk dus goed naar de veilige omgeving van jouw hond en laat hem zelf nieuwe gebieden verkennen, op een tempo dat past bij jouw hond.

Een veilige omgeving brengt zo min mogelijk spanning met zich mee en moet zoveel mogelijk leuke ervaringen bevatten. Kijk dus goed naar je hond.

Snuffeltijd

Ten slotte heeft de hoeveelheid snuffeltijd te maken met het creëren van een evenwichtige omgeving. Het is belangrijk dat je jouw hond alle tijd geeft om te snuffelen. Als we de hond regelmatig wegtrekken bij geuren leren we de hond aan om zich meer te focussen op zijn 2de zintuig, zijn ogen. Dit heeft als gevolg dat een hond prikkels op een andere manier doorkrijgt dan via zijn neus. Doordat de mens selectief is gaan fokken op uiterlijke kenmerken, zijn onze honden op verschillende manier gaan communiceren met hun lichaamstaal. Deze verschillen in lichaamstaal worden door honden niet altijd op de juiste manier begrepen. Geur daarentegen vertelt een heleboel meer dan alleen lichaamstaal.

Ook kunnen honden die onvoldoende snuffeltijd krijgen gestresst en gehaast gedrag laten zien tijdens de wandeling. De onduidelijkheid over wanneer ze nou wel of niet mogen snuffelen zorgt voor stress. Daarnaast wil de hond toch heel graag die boom besnuffelen en besluit het dan even snel te doen, met getrek aan de riem als gevolg.

Dus door de behoefte aan de juiste communicatie door middel van geur, het belang van het reduceren van stress en het bevorderen van een kalme gemoedstoestand, is het dus uiterst zinvol om wat meer rekening te houden met de snuffelbehoeften van jouw hond tijdens de wandeling.